INFORMASJON

   

Nyttig lenke: http//www.helfo.no

 

På denne siden finner du nyttig informasjon 

vedrørende logoped behandling.  

Klikk på "dekning av helseutgifter", dernest "andre refusjons-områder" og les hva HELFO legger tilgrunn for logopedbehandling.

 

For spørsmål, ring HELFO SERVICETELEFON:

815 70 030

 

Hjem:

 

 

 

Saksgang i henvisning.

Fastlege skriver henvisning med diagnose og tas med til første time.

Ta kontakt for mer informasjon.

Mobil: 93401484

logoped@bjartelie.no

Copyright ® 2009 logoped Bjarte Lie MNLL

Logoped Bjarte Lie

MNLL

SPRÅK OG TALEVANSKER