HVORDAN FÅ HJELP.

 

•  Stemmevansker:

Les mer:

 

•  Afasi

Les mer:

 

•  Stamming:

Les mer:

 

 

 

Uttalevansker hos barn.

Barn med uttalevansker kan profitere på logopedisk hjelp. Enten gjennom direkte behandling og/eller veiledning til pedagog/foresatte.

Les mer:

 

Stamming.

Stamming kan oppdages fra 2.5 års alderen. Det er viktig med faglig vurdering om det er stamming eller normal småbarn stotring.

Les mer:

 

Ta kontakt for mer informasjon.

Mobil: 93401484

logoped@bjartelie.no

Copyright ® 2009 logoped Bjarte Lie MNLL

Logoped Bjarte Lie

MNLL

SPRÅK OG TALEVANSKER