HVORDAN FÅ HJELP.

 

•  Ta konakt med din egen fastlege, som lager henvisning til logoped.

Les mer:

 

•  Stemmevansker:

Les mer:

 

•  Stamming:

Les mer:

 

•  Afasi

Les mer:

 

 

 

 

 

Norsk Logopedlag.

Dette er en interesseorganisasjon for medlemmer, som er under utdannelse, eller har bestått eksamen i logopedi. MNLL står for Medlem Norsk Logoped Lag. Medlemmene er blant annet forpliktet til å drive informasjon om faget logopedi og jobbe innenfor de 4 fagområdene: Stemmevanske, Stamming, Afasi og Svelgvanske. Se hjemmesiden:

 

http://www.norsk-logopedlag.no/

 

For mer informasjon ring:

Mobil: 93401484

logoped@bjartelie.no

Copyright ® 2009 logoped Bjarte Lie MNLL

Logoped Bjarte Lie

MNLL

SPRÅK OG TALEVANSKER