HVORDAN FÅ HJELP.

 

•  Ta konakt med din egen fastlege, som lager henvisning til logoped.

Les mer:

 

•  Logopedisk behandling kan omfatte: Uttalevansker hos barn, stemmevansker, stamming, afasi, dysartri og svelgvansker.

Les mer:

 

Jeg tar imot studenter som trenger praksis i de ulike logopediske arbeidsområdene.

 

•  Jeg er medlem av Norsk Logopedlag, MNLL. Dette innebærer en forpliktelse til å drive en forsvarlig praksis med høy intigritet til klientene.

Les mer:

 

 

 

 

 

Hvem kan få hjelp.

Jeg driver privat praksis som logoped i Mandal, med direkte hjelp til barn og voksne med språk og talevansker.  De aller fleste er henvist av lege, med uttalelse fra spesialist i vedkommedes språk/ talevansker. 

Jeg har mønsteravtale og direkte oppgjør med HELFO. Klienter som har fått vedtatt rett til logoped, har dermed ingen utlegg i forbindelse med logopedbehandlingen.

 

Ta kontakt for mer informasjon.

Mobil: 93401484

logoped@bjartelie.no

Copyright ® 2009 logoped Bjarte Lie MNLL

Logoped Bjarte Lie

MNLL

SPRÅK OG TALEVANSKER